Υλικά - Μέσα

To εργαστήριο μας είναι πλήρως αυτόνομο με ιδιόκτητο οδοντοτεχνικό και μηχανογραφικό εξοπλισμό.

Στεγαζόμαστε στην οδό Βερανζέρου 30 στην Αθήνα σε ιδιόκτητο χώρο 120 τ.μ. κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες του εργαστηρίου, ο οποίος περιλαμβάνει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος εμπλουτίζεται και εκσυγχρονίζεται διαρκώς.

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο Ελευθέριου Παπαλέξη

Στους χώρους μας εκτός των άλλων θα βρείτε και πλήρως εξειδικευμένα μηχανήματα του χώρου όπως Laser, Στερεοσκόπιο, Επαγωγική Φρόντα , Φρεζαδόρο και πολλά άλλα.

Παπαλέξης Ελευθέριος, Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο Κινητής Προσθετικής

Στερεοσκόπιο
Παπαλέξης Ελευθέριος, Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο Κινητής Προσθετικής - Στερεοσκόπιο

 

 

 

 

 

Laser
Παπαλέξης Ελευθέριος, Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο Κινητής Προσθετικής - Laser

 

 

 

 

 

 

Επαγωγική Φρόντα
Παπαλέξης Ελευθέριος, Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο Κινητής Προσθετικής - Επαγωγική Φρόντα

 

 

 

 

 

 

Φρεζαδόρος
Παπαλέξης Ελευθέριος, Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο Κινητής Προσθετικής - Φρεζαδόρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο εργαστήριο μας υπάρχουν εξειδικευμένοι τεχνίτες οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια στη Brednet - BegoDentarumVitallium , πάνω στη σχεδίαση μεταλλικών σκελετών, σε φρεζαριστές κατασκευές, σε κατασκευές διαφόρων δοκών Dolzer – Heyder που αφορούν επένθετες οδοντοστοιχίες και υπερκατασκευές επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων.

Επιπρόσθετα, το εργαστήριό μας είναι το μοναδικό στην Ελλάδα το οποίο χρησιμοποιεί το remanium GM900 της DENTAURUM.

Παρακάτω παραθέτουμε και το πιστοποιητικό βίο-συμβατότητας του εν' λόγο υλικού.

Εξειδικευμένος Συνεργάτης, BEGO - VITALLIUM Εξειδικευμένος Συνεργάτης, remanium GM900 της DENTAURUM