Συνεργάτες

Η μακροχρόνια παρουσία μας στο χώρο της οδοντοτεχνικής και η μεγάλη πελατεία που έχουμε συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια εγγυούνται το καλύτερο αποτέλεσμα για τις συνεργαζόμενες οδοντοτεχνικές και οδοντιατρικές επιχειρήσεις.

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο Ελευθέριου Παπαλέξη

Στο εργαστήριό μας, η ποικιλία αλλά πάνω από όλα η ποιότητα των εργασιών που προσφέρουμε είναι ικανές να καλύψουν κάθε σας ανάγκη.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή ρωτήσατε για εμάς.